skolaskola2skolkaČo chcú naši žiaci?

  • Žiaci chcú byť rešpektovaní a chcú dôveru.
  • Žiaci chcú byť súčasťou školskej rodiny. 
  • Žiaci chcú učiteľov, ktorí im budú pomáhať. 
  • Žiaci chcú mať možnosť byť zodpovední. 
  • Žiaci chcú miesto, kde sa ľudia starajú a majú záujem.
  • Žiaci chcú učiteľov, ktorí im pomáhajú k úspechom a nie k neúspechom.